InSite

InSite

InSite bildades år 2007 av Ragna Weisteen och Matthias Hahne Thorbjörnsson.

InSite gör teater utifrån ett platsutforskande perspektiv, där gränsen bryts ner mellan scenrum och publik. Vi strävar för att hitta formspråk som uttrycker innehåll, och hämtar inspiration från platsspecifik konst, installation och performance.

Med ljudlandskap, ljus och scenografi bygger vi upplevelseföreställningar, atmosfäriska världar fyllda av sinnesintryck för publiken att navigera igenom. InSites arbete är samhällsdebatterande och utåtriktat med ett internationellt perspektiv. Detta genomsyrar både utforskandet av teaterformen, såväl som vilka som medverkar och vilka tematiker som väljs. InSite har gjort föreställningar både inomhus och utomhus, vandringsteater och platsspecifika föreställningar. Från och med 2009 har InSite en fast scen på Teaterhuset Bastionen i Malmö.

InSite är sedan 2009 verksamma på Teaterhuset Bastionen, som vi driver tillsammans med Teater Foratt.
Med Bastionen skapar vi ett öppet utrymme för scenkonst och uppträdande i vägkorset mellan Sverige och världen. Vi vrider och vänder på vårt teaterrum med ambition att erbjuda innovativ och interdisciplinär konst på internationell nivå.
Vår verksamhet förgrenar sig ut i staden och världen genom uppsökande, platsspecifika föreställningar och internationella gästspel och samarbeten. Bastionen arrangerar även debattforum, shower och sociala tillställningar knutna till kultur, samt agerar som en plattform där nya konstellationer kan utvecklas.

Besök oss på Bastionen – Malmös nya teaterhus!