SPECT. scenkonst

SPECT. scenkonst

SPECT. scenkonst bildades hösten 2012 av en grupp erfarna teaterarbetare med Lund och Malmö som hemvist.

Med utgångspunkt i metoden IMPROGESTALT under konstnärlig ledning av Eva Wendt bedriver SPECT. scenkonst verksamhet i form av träningsforum och teaterproduktion och andra relevanta verksamheter som workshops och föreläsningar.