Teatr Weimar

Teatr Weimar är konstnärskollektiv dit scenkonstnärer inom olika yrken är knutna och som konsekvent arbetar med att utveckla teatern som konstform.