EldeenJohansson Produktion

Vi är ett produktionsbolag som bygger vår verksamhet på det kontakt och nätverk som vi byggt upp genom vårt arbete inom musik och teaterbranschen.

Genom våra nätverk har vi tillgång till en mängd kompetens, glädje och energi som vi genom våra erfarenheter kan kanalisera och forma till vilket event som helst. Vi kan jobba med båda stora och små scener. Eldeen¬Jo¬hans¬son Pro¬duk¬tion består av Andreas Eldeen och Niklas Johans¬son. Vi är två aktiva kul¬tur¬ar¬betare inom scenkon¬sten och vet hur verkligheten ser ut. " Vi såg en möjlighet att använda vår kompetens och våra erfarenheter från teater och musikbranschen och här står vi idag med ett produktionsbolag"
  • Kommande arrangemang

  • Det finns inga evenemang att visa.