Bristen i den stora Andre

Lillian Munk Rösing
Fil. dr., lektor vid institutionen för konst och kulturvetenskap vid Köpenhamns universitet.

Den stora Andre, skriven med stort A, är den som antas veta. Att veta vad jag ska, bör, vill och hur allt hänger samman. Den Andre kan t.ex. vara mina föräldrar, min psykoanalytiker, Vetenskapen, hela den symboliska ordningen – eller Gud. Psykoanalytikern Jaqcues Lacan skriver den Andre märkt av ett genomkorsande streck för ett subjekt i den feminina positionen. Det är här uppenbart att den Andre har en brist. Eller att den Andre är ”icke-allt”, som Lacan säger. I föreläsningen utmejslar litteraturvetaren Lilian Munk Rösing en auktoritetskritik ur Lacans sätt att tänka könsskillnad. Det görs bl.a. genom att jämföra relationen mellan den maskulina och feminina positionen med Kierkegaards relation mellan Lagen och kärleken. Vidare diskuteras förhållandet mellan olika former av ”auktoritet” så som de beskrivs med olika begrepp hos Lacan; den stora Andre, mästarsignifianten, urfadern och fadersnamnet.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.