Ekopoetik for dummies

Ekopoetik är ett samlingsbegrepp för en särskild form av läsande och skrivande som etablerades i Sverige i mitten av 2010-talet, och som gick hand i hand med att en ny typ av diktning växte fram som tog avstamp i klimatförändringarna och den ekologiska tanketraditionen.

Den klassiska naturlyriken använder ofta naturen som fond och källa för metaforer om det mänskliga, medan ekopoesin istället undersöker nya poetiska former som bättre kan gestalta den förbundenhet - att kunna tänka att allt är sammankopplat, att kunna tänka förbundenhet med andra varelser än människan - som är så central för det ekologiska tänkandet.

Ekopoesin handlar också om förmågan att föreställa sig hur ett ekologiskt samhälle skulle kunna se ut under antropocen, vad ett ekologiskt sinne skulle tänka, vilken sorts konst, nöjen, kultur den ekologiskt sinnade personen skulle tycka om.

Ekokritiken är i sin tur en del av en bredare akademisk rörelse – ”den icke-mänskliga vändningen”, som inbegriper olika men besläktade teoriströmningar som posthumanism, nymaterialism, kulturella djurstudier och ekokritik. Gemensamt för dessa strömningar är ansatsen att kritisera några av den västerländska tänkandets dominerande föreställningar som att människan är ett rationellt, autonomt subjekt som står över eller står i motsättning till en livlös materia.

Sofia Roberg är litteraturvetare på Stockholms universitet och doktorerade 2022 med avhandlingen ”Att besvärja världen. En ekopoetisk studie i Inger Christensens alfabet.” Utifrån sin forskning redogör Roberg för teorins historia och specifika nyckelbegrepp, samt analyserar ur ett ekokritiskt perspektiv hur naturen gestaltas i några nyskrivna dikter av Malmöpoeterna Merima Dizdarevic, Niklas Åkesson och Petra Mölstad.

Tuija Nieminen Kristofersson läser några av Inger Christensens alfabet-dikter som avhandlingen utgår ifrån, och som inom den ekopoetiska rörelsen betraktas som ekologiska manifest. Hon läser egna naturlyriska verk ur diktsamlingarna "Björnboken" och "dikt i D:ets mage".

 • Plats : Orkanenbiblioteket, Malmö Universitet, Nordenskiöldsgatan 10, Malmö
  Datum : tisdag 13 september
  Tid : 18:00
  Priser :
  • Bokningsavgift: 10 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.