• Speltid: 50 min
 • Arrangör:
 • Kategori:
 • Hemsida: http://www.inkonst.com

Gustav Englund ”EDEN”

PREMIÄR

Koreografiskt verk om Edens lustgård

Ett koreografiskt verk som tar sin utgångspunkt i den bibliska myten om Edens lustgård, vänder och vrider på idéer om natur, kultur och alienation.

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ingen människa ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ dimma ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ Gud danade människan av stoft från jorden ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ planterade en lustgård ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ träd ▀▀▀▀ ljuvliga ▀▀▀▀▀ goda ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ Gud befallde ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ må du fritt äta, men av kunskapens träd på gott och ont skall du inte äta, ty när du äter av det, skall du döden dö.” ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ ormen ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ”Ingalunda ▀▀▀▀ dö; men Gud vet, att när ni äter ▀▀▀▀ skall era ögon öppnas, så att ni blir såsom Gud och förstår ▀▀ gott och ont ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ hon ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ åt. ▀▀▀▀ han åt. Då öppnades bådas ögon ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ gömde ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ansikte ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ förskräckt ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ naken ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ Gud ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ bedrog mig ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ fiendskap ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ trampa sönder ditt huvud ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀ Ty du är stoft, och till stoft skall du åter bli ▀▀▀▀

EDEN är ett koreografiskt verk; en gest som håller upp och bryter sönder våra samtida idéer om natur, kultur och autenticitet.

Gustav Englund (SE) är teaterregissör som bl.a. regisserat Tystnaden av Jörgen Dahlqvist, Tre systrar som inte är systrar av Gertrude Stein och Kain, Abel, boys will be boys av Annika Nyman. I sitt arbete undersöker han ofta hur en handlingsbaserad teater kan sammanföras med närvaroskapande koreografiska praktiker hämtade från det samtida dansfältet.

Rebecka Holmström (SE) är en Malmöbaserad konstnär och scenograf med intresse både för det konceptuella och det hantverksmässigt taktila. De egna arbetena rör sig ofta kring de psykologiska och sociala förskjutningar som uppstår genom traderandet av berättelser, varelser och kroppar.

André Kaliff (SE) är mimare och dansare, utbildad på Teaterhögskolan i Stockholm. Han har jobbat i en mängd olika konstellationer, alltid med fokus på det fysiska uttrycket. Bland föreställningar kan nämnas Sex Mimare, Sex Vita Hästar av Lars Rudolfsson på Orionsteatern, Dominoeffekten för nycirkuskompaniet Rapid Eye, och på senare tid dansteater för unga med Claire Parsons Co i föreställningarna And Then samt Signal .

Anton Andersson (SE) är ljusdesigner och tekniker, utbildad vid Stocholms dramatiska högskola. Bland föreställningar som han har arbetat med kan nämnas If ever in range på Dansens hus, Sorry (Bam Bam Frost, MDT) och 37,2 From her to eternity av Teatr Weimar.

Koncept & koreografi: Gustav Englund i nära samarbete med teamet | Scenografi & kostym: Rebecka Holmström | Ljusdesign & teknik: Anton Andersson | Performer: André Kaliff | Mentor: Björn Säfsten | Foto: Milja Rossi | Med stöd av Konstnärsnämnden och Kulturrådet

Språk: -

Eftersamtal 13/12

________________________________________

ENG

Choreographic story of the Garden of Eden
19.00
50 mins
160/110

▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ no one ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ stream ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀ God formed a man from the dust of the ground▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ planted a garden ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ trees ▀▀▀▀ pleasing ▀▀▀▀▀ good ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ God commanded ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ You are free to eat, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat from it you will certainly die.”▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀ the serpent ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ”not certainly ▀▀▀▀ die. For God knows that when you eat ▀▀▀▀ your eyes will be opened, and you will be like God, knowing ▀▀ good and evil ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ate. ▀▀▀▀ Then the eyes ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ were opened ▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ hid ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ hid ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ afraid ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ naked ▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ God ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ deceived me ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ enmity ▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀▀ crush your head ▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀ for dust you are and to dust you will return ▀▀▀▀

EDEN is a choreography; a gesture that both shows and shatters ideas about nature, culture and authenticity.

Gustav Englund (SE) is a theater director. He has worked with performances such as Tystnaden (The silence) by Jörgen Dahlqvist, Tre systrar som inte är systrar (Three sisters who are not sisters) by Gertrude Stein and Kain, Abel, boys will be boys by Annika Nyman. Through his work he investigates how the dramatic theater can be combined with choreographic practices derived from the contemporary dance field.

André Kaliff (SE) is a mime actor and dancer, educated at the Stockholm Theater Academy. He has worked in a variety of constellations, always focusing on the physical expression. Among the earlier performances are Sex Mimare, Sex Vita Hästar by Lars Rudolfsson at Orionteatern, Dominoeffekten at the Newcircus Company Rapid Eye, and recently dance theater for children with Claire Parsons Co in the the performances And Then and Signal.

Rebecka Holmström (SE) is a Malmö based artist and stage designer with an interest in conceptual approaches as well as in the tactility of craft traditions. Her own work often concerns the psychological and social gaps that becomes through the interpreting and passing down of stories, beings and bodies.

Anton Andersson (SE) is a light designer, educated at Stockholm University of the Arts. Among performances that can be mentioned is If ever in range at Dansens hus, Sorry by Bam bam frost at MDT and 37.2 From here two eternity by Teatr Weimar.

Concept & choreography: Gustav Englund in close collaboration with the team | Set design & costume: Rebecka Holmström | Light design & technician: Anton Andersson | Performer: André Kaliff | Mentor: Björn Säfsten | Photographer: Milja Rossi | Supported by Konstnärsnämnden and Kulturrådet

 • Kommentar : + Eftersamtal
  Plats : Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö
  Datum : torsdag 13 december
  Tid : 19:00
  Priser :
  • Entré: 160 kr
  • Under 26 år/Student/Medlem Inkonst: 110 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp
 • Plats : Inkonst, Bergsgatan 29, Malmö
  Datum : fredag 14 december
  Tid : 19:00
  Priser :
  • Entré: 160 kr
  • Under 26 år/Student/Medlem Inkonst: 110 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.