• Speltid: 120 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.vildamalmo.se

Lindängelund - här mellanlandar fåglar på väg söderut

: I månadsskiftet september/oktober passerar det flest flyttfåglar förbi södra Sverige. Många av dem tar gärna skydd och letar mat i Malmös grönområden. Just kring Lindängelund och Katrinteorp passerar många småfåglar och rovfåglar.

Här i området finns det sista stora partiet med fina lövträd, lite våtmarker och buskage innan slätten tar vid, så här passerar eller samlas många småfåglar och också rovfåglar när de flyger söderut till sina övervintringsplatser. Följ med Vilda Malmö och Erik Hirschfeld på fågelskådning.

Fakta om guidningen
• Har du egen kikare så ta med den. Det finns ett begränsat antal kikare att låna.
• Ta med dig egen fika om du önskar fika efter turen.

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.