• Speltid: 60 min
  • Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

Lisa Mårtensson ”The Children of Dorothea”

PREMIÄR

Rörelser, surrealism och sexualitet

Musik och rörelser bygger surrealistiska drömvärldar runt målningar av amerikanska konstnären Dorothea Tanning.

The Children of Dorothea ger liv åt händelserna som utspelar sig runt omkring de avbildade ögonblicken i några av Dorothea Tannings surrealistiska målningar från fyrtio- och femtiotalet. Ur tavlornas motiv växer en berättelse fram om två flickor, barnslig vänskap och att upptäcka sin sexualitet tillsammans med andra. Men också om hur maktstrukturer och dominans färgar även dessa tidiga relationer.

På scen rör sig två performers mot en ljudbild skapad av elektroniska producenten Lotta Fahlén, känd bland annat som Loljud, tillsammans med klassiska musikern och kompositören Emma Swensson. Med målningarna som utgångspunkt använder de sig av rörelse, kroppsspråk och gester för att utforska kroppens relation till objekt, att själv bli objektifierad och att objektifiera andra. Minnen av en barndom på 90-talet blandas med målningarnas avbildade barndomslandskap, som är fyllt av symbolspråk och koder - gigantiska solrosor, krossade äggskal, dörrar som öppnas efter varandra i oändlighet. Drömmar och verklighet flyter in ihop till ett. Vad minns din kropp? Vad har den att berätta?

Lisa Mårtensson (SE) är scenkonstnär med bas i Malmö. Hennes verk undersöker teman som vardagligheter, minnen/spår, relationer till objekt, och makt och dominans i nära relationer. Hon har tidigare visat hörlursverket DÄDOJÄJ på Inkonst, som skapades tillsammans med Oscar Steen.

Emma Swensson (SE) är utbildad vid Musikhögskolan i Malmö med oboe som sitt huvudinstrument. Just nu arbetar hon med soloprojektet Noise-Folk och i trion Pahaska och har arbetat med flera musikkonserter för barn. Emma har till The Children of Dorothea spelat in och digitalt komponerat violinister och operasångare.

Lotta Fahlén (SE) Lotta Fahlén är artist, kompositör och musikproducent och arbetar med Field recordings, Abelton Live & Push, röst, synth och vocoder. Hennes soloprojekt Loljud är ett namn på Malmös musikscen och som Loljud skriver och producerar hon experimentell elektronisk pop/electronica som ackompanjeras av performancevideo vid livespelningarna. Lotta ingår även i duon Lilium som gör experimentell techno och spelar både korta livespelningar och långa DJsets. Hon är handledare på Vem kan bli Producent en del i kollektivet Synth Babes.

Av: Lisa Mårtensson | Musik: Lotta Fahlén, Emma Swensson | På scen: Lovisa Perman, Fredrika Vilselius

Språk: Svenska & engelska

Eftersnack 26/9

__________________________________________

ENG

19.00
60 mins
Swedish & English
160/110
Artist talk 26/9

Movements, surrealism and sexuality

Music and movements create surrealist dreamworlds around paintings by American artist Dorothea Tanning.

' The Children of Dorothea gives life to the events that take place before and after the moments depicted in some of Dorothea Tanning’s surrealist paintings from the forties and fifties. From these paintings a story grows of two girls, childish friendship and discovering sexuality together with others. But it is also a story of power and how control and domination color even these early relationships. Two performers move across the stage in a soundscape created by electronic music producer Lotta Fahlén, also known as Loljud, and classical musician Emma Swensson. With the paintings as a point of departure they use body language and gestures to explore the body’s relationship to different objects, to being objectified and objectifying others.

Memories of a childhood in the 1990s mixes together with the childhood landscapes in the paintings, that are also filled with symbolic language and codes - gigantic sunflowers, crushed eggshells, doors opening one after the other in an endless flow. Dreams and reality float into one. What does your body remember? What stories does it have to tell?

Lisa Mårtensson (SE) is a perforer and artist based in Malmö. Her work explores themes like the everyday, memories and traces, relationships to objects, and power and dominance in close relationships. In 2017 she presented the performance DÄDOJÄJ at Inkonst, which was created togehter with Oscar Steen.

Emma Swensson (SE) is trained at Musikhögskolan in Malmö with oboe as her main instrument. She makes music in solo project Noise-Folk and in the trio Pahaska, and have worked with many music concerts for children. For The Children of Dorothea Emma has recorded and digitally composed violinists and operasingers.

Lotta Fahlén (SE) is an artist, composer and music producer who works in Field recordings, Ableton Live & Pus, vocals, synth and vocoder. Her solo project Loljud, where she writes and produces experimental pop/electronica, is part of the Malmö music scene and is often accompanied by video art. Lotta is also part of duo Lilium, that make experimental techno for short live sets and long DJ gigs. She is also a coach at Vem kan bli producent, and part of collective Synth Babes.

By: Lisa Mårtensson | Music: Lotta Fahlén, Emma Swensson | Performers: Lovisa Perman, Fredrika Vilselius

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.