Hakkehuset

Hakkehuset

Hakkehuset är en dansk förening för scenkonst och musik, som arrangerar koncerter, försetällningar och en mängd kulturella aktiviteter i Danmark och övriga Skandinavien.