Teater Insite

Teater Insite

InSite bildades år 2007 och drivs idag av konstnärliga ledaren Matthias Hahne Thorbjörnsson.

InSite gör teater utifrån ett platsutforskande perspektiv, där gränsen bryts ner mellan scenrum och publik. Vi strävar efter att hitta formspråk med innehåll och skapa upplevelser som lever kvar hos dig som publik, länge.

Med ljudlandskap, ljus och scenografi bygger vi upplevelseföreställningar, atmosfäriska världar fyllda av sinnesintryck för publiken att navigera igenom. InSites arbete är aktuellt i sin samtid och utåtriktat med ett internationellt perspektiv. Detta genomsyrar både utforskandet av teaterformen, såväl som vilka som medverkar och vilka tematiker som väljs. InSite har gjort föreställningar både inomhus och utomhus, vandringsteater och platsspecifika föreställningar. InSite har ingen egen fast scen men har kontor på Teaterhuset Bastionen i Malmö, där flertalet av våra uppsättningar framförts. Bastionen skapar ett öppet utrymme för scenkonst och uppträdande i vägkorset mellan Sverige och världen. Insites verksamhet förgrenar sig ut i staden och världen genom uppsökande, platsspecifika föreställningar och internationella gästspel och samarbeten.

  • Kommande arrangemang

  • Det finns inga evenemang att visa.