KB

KB

Medan andra klubbar kommit och gått, har KB blivit ett internationellt välrenommerat spelställe och ett av Skandinaviens äldsta.