Glenn Miller Orchestra Scandinavia

Verksamheten ägnas till stor del som manager åt Glenn Miller Orchestra Scandinavia, men även åt en rad andra uppdrag, däribland ett antal nya artister och grupper.