Teater Thea

Teater Thea är en teaterförening i Malmö som huserar i Malmö AmatörteaterForums lokaler.

Thea spelar främst talteater av olika slag och har spelat allt från klassiker av Shakespeare och Dickens, till olika collage av texter och en fantasifull ”Alice i underlandet”. Allt för att erbjuda skådespelare och publik på variation.

Thea har två fasta grupper, en grupp för deltagare över 50 år och som repeterar på dagtid, och en blandad vuxengrupp som träffas på kvällstid.

Teater Thea tror på människans skapande förmåga och har inga inträdeskrav. Under professionell ledning lär sig deltagarna skådespelarkonsten.

Hos Thea finns också plats för dig som vill arbeta bakom scenen, med smink, ljus och ljud, PR, foto m.m.

Vårt namn, Thea, kommer från det grekiska ordet ”theatron”, som betecknade åskådarplatsen på den antika teatern.