• Speltid: 270 min
 • Arrangör:
 • Samarrangör:
 • Kategori:
 • Hemsida: http://www.forfattarcentrum.se
 • Artist / Medverkande: Petra Mölstad, Niklas Åkesson, Merima Dizdarevic, Anna Lundvik, David Zimmerman, Karin Nykvist. Kvällen leds av Gabriella Håkansson och Tuija Nieminen Kristofersson.

Naturlyrik och ekopoesi i antropocen

Naturlyrikens status har skiftat med tiden. En gång ansågs den vara den mest förädlade formen av poesi, där människans inre speglades i intrikata naturmetaforer och trolska bilder, inte minst under romantiken och 1800-talets nationalism.

Under en senare period fick naturen istället synas genom kroppen, särskilt den kvinnliga som med sin livmoder och sina rytmiska blödningar gestaltades som autentisk och äkta i motsats till stadens avförtrollade maskinvärld.

Under senmodernismen kom naturlyrik att betraktas som en mossig och ointressant diktform utan politisk eller social relevans, men på senare tid har synen på genren förändrats radikalt.

Med ekopoesins intåg på arenan i mitten av 2010-talet har naturen åter kommit att hamna i lyrikens centrum. Ekopoesin är en avantgardistisk rörelse som inte endast syftar till att gestalta människans förhållande till naturen i antropocen, utan även att hitta nya former att tänka världen på. Med det har även den traditionella naturlyriken blivit spännande igen.

Tillsammans med Sveriges äldsta poesitidskrift Lyrikvännen bjuder på en fullmatad kväll om och med poesi som gestaltar naturen idag. Välkommen!

Program

Inledning av Gabriella Håkansson

Vi har bett litteraturvetaren Sofia Roberg som doktorerat på ekokritik vid Stockholms universitet att analysera naturens roll i diktverk av tre Malmöpoeter som skriver i skilda traditioner men som alla medvetet arbetar med naturen i sin dikt. På vilket vis gestaltas naturen hos dem, och hur ska man förstå dess närvaro ur ett ekokritiskt perspektiv? Gabriella Håkansson sammanfattar Robergs analyser.

Poesiläsning
Niklas Åkesson, Merima Dizdarevic och Petra Mölstad läser sina dikter för publiken.

Panelsamtal
Efter läsningarna hålls ett panelsamtal mellan Lyrikvännens redaktörer Anna Lundvik och David Zimmermann, och litteraturvetaren Karin Nykvist. Frågan om hur naturen gestaltas i den samtida, unga lyriken prövas , undersöks och ifrågasätts. Samtalet öppnas avslutningsvis upp för publiken som inbjuds att delta med frågor och reflektioner.

Programmet leds av Gabriella Håkansson och Tuija Nieminen Kristofersson.

 • Plats : Grand Malmö, Monbijougatan 14, Malmö
  Datum : lördag 17 september
  Tid : 18:00
  Priser :
  • Entré: 100 kr
  Platser kvar: Platser finns
  Boka / Köp

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.