DIS Syd

DIS Syd är en regionförening till DIS (Datorhjälp i släktforskningen) för Skåne, Blekinge och södra Halland.