1 augusti 2021

Fastighets- och gatukontoret i Malmö

Förvaltningen äger, utvecklar och förvaltar stadens mark. Vi möjliggör ett gott stadsliv för Malmöborna och stadens näringsliv. Vi bygger en stad.