• Kategori:
  • Hemsida: http://www.inkonst.com

Samtal med Milo Rau

Möt Teaterhögskolans nya hedersdoktor, skaparen av det radikala GENT-manifestet.

Den framstående schweiziske regissören Milo Rau, konstnärlig ledare för Nationalteatern i Gent i Belgien och grundare av produktions-bolaget International Institute of Political Murder, har blivit utnämnd till hedersdoktor på Teaterhögskolan i Malmö. Av denna anledning arrangerar vi tillsammans en kväll om och med Milo Rau.

Genom sina iscensättningar av politiskt avgörande händelser ger Milo Rau perspektiv på historien och undersöker sanningsanspråket i såväl konst som politik. Bland Milo Raus teater och filmproduktioner kan nämnas de uppmärksammade Five Easy pieces,The Congo tribunal,Compassion: The history of the machine gun, Lenin, The last days of the Ceausescus och La Reprise. Sin konstnärliga hållning betecknar Rau själv som ”global realism”.

Hans föreställningar har framförts på flera betydande internationella scenkonstfestivaler, som Theatertreffen i Berlin och Festival d’Avignon. Rau har vunnit ett flertal teaterpriser, bland annat Peter-Weiss-Prize (2017) och World Theatre Day ITI Prize (2016).

Milo Raus konstnärskap är inte begränsat till regi, utan han utvecklar genom sitt skapande också nya metoder för samhällsanalys, dokumentärt berättande och skådespelarens gestaltning. Som författare och världsomspännande föreläsare genomlyser han teatern med bland annat sociologi och kulturteori. I sin roll som konstnärlig ledare för NTGhent i Belgien har Rau skapat ett radikalt manifest som ifrågasätter institutionernas roll i framtidens scenkonst och betonar kollaborativt arbete och inkludering av nya röster på teatern som ett möjligt alternativ. Synen på inkludering, nya berättarperspektiv, medvetenhet inför samhälleliga utmaningar och en genomlysning av institutionernas roll knyter väl an till den utveckling Teaterhögskolan i Malmö står inför vad gäller framtidens scenkonstutbildningar.

“It’s not just about portraying the world anymore. It’s about changing it. The aim is not to depict the real, but to make the representation itself real.”
Milo Rau

PROGRAM

18.00-19.00
Björn Sandmark presenterar Milo Raus konstnärskap
Björn Sandmark, VD för Göteborgs Stadsteater, ger en introduktion till Milo Raus arbete och karriär. Björn Sandmark har översatt och publicerat Milo Raus text ”Vad bör göras?”, teatermanifest ”Framtidens stadsteater –GENT-MANIFESTET”. Bägge dessa texter återfinns på Göteborgs Stadsteaters webblogg Teaterrummet. Björn Sandmark har också översatt föreställningen La Reprise som var den första produktionen att fullt ut använda sig av manifestet.
Introduktionen kommer att hållas på svenska.

19:00-19.30
Mingel i Inkonsts scenkonstbar

19.30-21:00
Samtal mellan Milo Rau och Björn Sandmark
Samtalet kommer att hållas på engelska.

21.00
Fortsatt mingel i Inkonsts scenkonstbar

Arrangörer
Teaterhögskolan Malmö & Inkonst
För frågor gällande arrangemanget kontakta Kristian Anshelm, producent på Teaterhögskolan i Malmö

  • Inga bokningsbara tillfällen

Du kan köpa biljetter online fram till 2 timmar innan arrangemanget börjar. Fram till 72 timmar innan arrangemanget, kan du även välja att boka biljetter för att betala t o m sista hämtdatum, antingen online eller i butiken. Ring tel.040-10 30 20 under våra öppettider om du vill boka via telefon.